Begæring om forsikring af veteran/klassisk-køretøj

Forsikringtager (ejer)

Fulde navn Adresse Postnummer By
CPR nummer Telefon Mail
Har du eller din husstand forsikringer i GF?
Hvis ja skriv kundenummer eller et policenummer
Oplysning om bil til dagligt brug
Registreringsnummer:
Hvor mange år har du haft kørekort
Kørekortnummer
Hvor mange år har du haft eget køretøj
Tilmelding til Betalingsservice:
Registeringsnummer
Kontonummer
Kontohavers CPR-nr
Ønsker du at modtage dokumenter via e-boks?
Må vi benytte dine oplysninger internt til markesføring via telefon, e-mail og post?
Ønsker du at modtage nyhedsbrev ca. 6-8 gange pr. år via e-mail?
Skal der anføres en ekstra ejer af køretøjet?

Medejers oplysninger

Navn Adresse Postnummer By
CPR nummer
Hvor mange år har du haft kørekort
Kørekortnummer
Hvor mange år har du haft eget kørertøj

Skal der anføres en ekstra bruger af køretøjet?

Brugers oplysninger

Navn Adresse Postnummer By
CPR nummer
Hvor mange år har du haft kørekort
Kørekortnummer
Hvor mange år har du haft eget kørertøj

Vælg køretøj
Knallertens Data
Fabrikat
Type og model
Årgang
Stelnummer
Bilens Data
Fabrikat Type, model og motorstørrelse Antal HK
Årgang Vægt (kg) Registreringsnummer
Stelnummer Dagsværdi (kr) Årligt Kørselsbehov (km)
Har bilen trækkrog?
Motorcyklens Data
Fabrikat Type og model Antal cm3 Årgang
Registreringsnummer Stelnummer Dagsværdi (kr) Årligt kørselsbehov (km)
Forsikringens dækning


Tidligere forsikring og opsigelse
Overføres forsikringen fra andet selskab?
Vælg forsikringsopsigelseGF Forsikring bedes opsige min veterankøretøjsforsikring i:
Selskab
Policenummer
Opsigelsesdato
GF Forsikring bemyndiges til på mine vegne at indhente oplysninger om forsikringens udløbsdato samt øvrige forhold vedrørende
forsikringen, herunder om det faktiske risikoforløb, såfremt der er sket indberetning til forsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere,
der frembyder en særlig risiko.
Skader
SkadesårsagDato for skadeSkadesudgift 
Billeder
Der skal uploades to billeder af køretøjet (Skråt forfra og skråt bagfra). Hvert billede må maks fylde 10mb. ?
Vælg fil
Vælg fil

Samtykkeerklæring

OBS! Af hensyn til vores behandling af din begæring, skal vi bruge din underskrevne samtykkeerklæring.
 1. Hent samtykkeerklæring ved at klikke på knappen herunder 'Hent'
 2. Når filen er hentet, udskrives og underskrives denne
 3. Når dokumentet er underskrevet, scannes filen og gemmes på computeren
 4. Herefter uploades den underskrevne samtykkeerklæring. Det sker ved tryk på knappen 'Vælg fil' under 'samtykkeerklæring'
 5. Alternativt kan den underskrevne samtykkeerklæring sendes via brev til vores addresse:
  GF Veteran
  Hovedvejen 152 B
  2600 Glostrup
Hent